Hamburger drikkevareselskapet setter et eksempel mot fremmedfrykt og for å fremme toleranse: „Utenfor de er forskjellige. Inne alle de samme. Hva bør gjelde for mennesker over hele verden, er allerede etablere for Cola“, heter det på nettsiden. Med hver flaske som selges er her „Kiron„, en online universitet for flyktninger, støtter. stiftet ALI COLA Aydin umutlu. Hvordan Internett kan sees, selv hadde hamburger på uttalelsene Thilo Sarrazin med publiseringen av „Tyskland avskaffer seg selv“ så irritert - mennesker med innvandrerbakgrunn er mindre intelligent og vanskelig å integrere - som umutlu med etablering av „ALI COLA“ ønsket å ta et standpunkt mot fremmedfrykt. Selskapet så seg derfor fra starten som et selskap med en sosio-politisk budskap.