Jeg har ingen anelse, om den såkalte virkelig fungerer, Følgende Video viser, hvordan å lage Mignon-, AA- gjør eller R6 batteri selv. Ikke, at det vil være lettere, som sin batteri lett å kjøpe, men noen liker det hjemmelaget heller…

video Thumbnail
Gjør et AA-batteri