Den eksperimentelle film „kopi komplett“ fokuserer på filmatiske fremstillinger av datamaskiner fra 1970, 80Han og 90-tallet. Sekvenser med datamaskiner kombineres til en collage av delt skjermbilde og tar oss med på en reise tilbake til opprinnelsen til den digitale tidsalder…

video Thumbnail
kopi komplett || 70s, 80s og 90-tallet Computer Hacking SUPERCUT [HD]

(danke Rainer)