hvordan Zombies har endret seg i pop-kultur gjennom Ã¥rene dukker opp i følgende intervall Video. Noen filmer eller spill har „Evolusjon“ sterkt pÃ¥virket lerretet Zombies, eksempel „Night of the Living Dead“, „Resident Evil“, „28 Days Later“ og „The Walking Dead“…

Nails