Wie sich die Zombies har endret seg i pop-kultur gjennom årene dukker opp i følgende intervall Video. Noen filmer eller spill har „Evolusjon“ sterkt påvirket lerretet Zombies, eksempel „Night of the Living Dead“, „Resident Evil“, „28 Days Later“ og „The Walking Dead“…

video Thumbnail
100 Years of Zombie Evolution in Pop Culture | Time Lapse Video