Den selvutnevnte Top 100 Fotball Svikter av 2015 underholde alle 11 Minutter. Som noen nye ting er og det vakre i Svikter i fotball feltets, det som regel heller ikke spesielt vondt. Bortsett fra stammene i området av membranen… :)

video Thumbnail
BEST OF - TOP 100 SOCCER FOOTBALL FAILS 2015