Absoluut geweldig leuke parodie op de finale van Sergio Leone „Bad en de Lelijke“ mit Han Solo, Boba Fett en Greedo!

video Thumbnail
The Good, het Kwade en de Ugly - STAR WARS mash up fan film Grindhouse parody