Patriottisme is het laatste toevluchtsoord van de schurken.

Samuel Johnson, 1709 – 1784, Engels geleerde, Lexicograaf, Schrijver, Dichter en critici