Hoe is elektriciteit uit licht, weet je ongeveer misschien, maar je kan uitleggen in detail? zoniet, ziet u deze Video de TED-Ed Session en na vijf minuten Verklaring van Richard Komp weet je het. Misschien. Tenzij, je haar op zijn minst een paar leuke illustraties van Globizco zien ...

De aarde slim veel zonne-energie: 173,000 terawatt. dat is 10,000 keer meer vermogen dan de bevolking gebruik van de planeet. Zo is het mogelijk dat op een dag de wereld kon volledig afhankelijk van zonne-energie? Richard Komp onderzoekt hoe zonnepanelen zetten zonne-energie in elektrische energie.

Nails