in aardappel- en houtskool zakken, is er deze sluiting naad. In de Verenigde Staten lijkt dit natuurlijk nog meer wijdverbreid. mijn kunst, Deze opening is zeer vergelijkbaar, maar ik laat de verzoeken na het begin van… ;)

video Thumbnail
How to Open a Bag