Wanneer achter een wasbeer uit de front porch, het kan, dat deze slaat terug. Alleen de bestemmingen nog moet de kleine man te leren. Knoei niet met een Waschbär!

video Thumbnail
Funny Cat video-Raccoon fights cat with sprinkler