De regering in de Zweedse hoofdstad Stockholm onlangs gewaarschuwd tegen Smombies op straat. Für all diejenigen unter euch, die hebben niet gemerkt een ding „Smombie“ is, Volgens de Langenscheidt Publishing, zijn de jonge mensen die staren naar een smartphone en dus geen rekening met de gebeurtenissen om hen heen. Klarer Fall für die Schweden, een jonge man staren zijn smartphone, in plaats van te kijken naar de Straat, wordt vectored een pictogram. Ordnung muss sein.

Beware Smombies!
(Via Radio Sweden)