De regering in de Zweedse hoofdstad Stockholm onlangs gewaarschuwd tegen Smombies op straat. Voor degenen onder u, die hebben niet gemerkt een ding „Smombie“ is, Volgens de Langenscheidt Publishing, zijn de jonge mensen die staren naar een smartphone en dus geen rekening met de gebeurtenissen om hen heen. Een duidelijk geval voor Zweden, een jonge man staren zijn smartphone, in plaats van te kijken naar de Straat, wordt vectored een pictogram. Ordnung muss sein.

Beware Smombies!
(Via Radio Sweden)