Het woord, brengt in het bedrijfsleven, zowel positieve als negatieve associaties met het, riep vergadering. En, Vergaderingen zijn geweldig, bieden verschillende opties als het gaat om het delen en brainstormen en zie je gewoon ook nog eens, anders moet je alleen te vervangen via de telefoon en e-mail. Maar vaak vergaderingen zijn gewoon overbodig, althans voor 90% het heden. U kunt inderdaad dood-conferentiegangers, kent haar ja…

Maar wanneer moet je een vergadering bijeen te roepen? De volgende beslisboom door Kare Anderson als vragende zinvol is en doet denken over het weer de volgende keer, of de grote ronde echt zeker moet zijn.

Moet ik een vergadering belegd?
(via: ted)