Vijftien jaar geleden liep op PBS in de serie NOVA speciale twee uur durende episode genoemd „De Vikingen.“ Deze aflevering is altijd hoog gewaardeerd en is beschikbaar voor huur. De originele poster is ook nog steeds online beschikbaar, waaronder een generator, verklaart de Viking runen. Probeer, zoals uw naam met de Vikingen werd geschreven!

Runes zijn de letters van het alfabet door de Vikingen en andere Germaanse volkeren uit de tweede tot de 15e eeuw na Christus. Sommige runen vaag lijken letters in ons eigen alfabet; anderen meer als symbolen kijken. Alle had betekenis aan de Vikingen, die hen gesneden in hun zogenaamde runenstenen grote monumenten die het geheugen te eren, en de namen, van Noormannen verleden.

Schrijf je naam in Viking runen