Zelfs op de lagere school, wordt verzorgd, den Lehrstoff pädagogisch wertvoll zu vermitteln

Pädagogisch wertvoll
(Via Sinds de zieken tekstschrijver hart)