Mozes & TAPS™ zijn weer in Hamburg geslagen. Iets anders :)

Die Sicht durch dieses Fenster ist zur Zeit leider nur eingeschränkt möglich. Om de huidige locatie te bepalen, kunt u uw smartphone of. gegenüberliegendes Fenster.

Die Sicht durch dieses Fenster ist zur Zeit leider nur eingeschränkt möglich
(Via De Grifters Journal)