De evolutie van de menselijke gezicht in de loop van 6'000'000 Jaar

De volgende Video werd gesteund door de Yale University Press zur Förderung von „Vormgeven van de Mensheid: Hoe Wetenschap, Kunst, Verbeelding en ons helpen begrijpen Onze Origins“ John Gurche, die fossielen en forensisch onderzoek gebruikt, um Rekonstruktionen längst verlorener menschlicher Vorfahren zu erstellen.

ARVE fout:
thats all folks! - Video niet beschikbaar