Wow, dat ik niet zo goed hebben gezien! Bij 00:25 men kan zelfs de top zien koppelingen dwalen een Varoa mijten in het broed cel…

video Thumbnail
Amazing Time-Lapse: Bees Hatch Before Your Eyes | National Geographic