Relaties zijn niet altijd Licht…

Beziehungen können anstrengend sein
(Via KTH)