„Voorbij“ is een sci-fi korte film over een onsterfelijke mensen, die begint in de middeleeuwen en in een futuristische wereld met zelfherstellend vermogen, Teleportatie, Tijdreizen en andere super vaardigheden uiteinden. Verantwoordelijk hiervoor is de manier waarop de YouTube Legend MysteryGuitarMan, van waarschijnlijk elke ooit Video – hetzij bewust of onbewust – moeten zien. En zo niet, kan hier worden gevonden en nu is de perfecte gelegenheid om dat te doen.