DBD: Puto - Molotov

DBD: Puto – Molotov

Que, muy machino? Un très Machino? Marica nena, mas bien putino Que, muy machino? Un très Machino? Marica nena, plutôt putino (Puto, Puto, ...
Donnez-moi tout ➔