Horny Siech

tykkää!

Äskettäin wurde ich von Kollegen aus dem grossen Kanton gefragt, mikä on todella „s kiimainen Siech“ on. Um den Herren klar Informationen liefern zu können, Googlasin seuraavat yhdessä:

Horny Siech, termi Sveitsin murre.

Määritelmä:
Siech – „Tyyppi“ (karkea, yleensä yhdessä „kiimainen“ (um Respekt auszudrücken), „blööde“ (um Verachtung auszudrücken) tai „huere“ (yleisesti kirous, kuten esim.. „Pahuksen!“). Siech bedeutete ursprünglich „Sairas“, joka on johdettu termi vammainen.

Heikkous (Lähi yläsaksan: siechtuom) viittaa tilaan kroonisen, zur Entkräftung führenden Krankheitsprozessen zu leiden. Etymologisesti sana liittyy tautiin.

Aiemmin, (11. ja 18. Jh.) hat man Dahinsiechende in Siechenhäusern (auch Kottenhäuser, Gutleutehäuser) yhteenveto, mies – joskus oikein – eine Ansteckung befürchtete.