Horny Siech

Äskettäin wurde ich von Kollegen aus dem grossen Kanton gefragt, mikä on todella „s kiimainen Siech“ on. Um den Herren klar Informationen liefern zu können, Googlasin seuraavat yhdessä:

Horny Siech, termi Sveitsin murre.

Määritelmä:
Siech – „Tyyppi“ (karkea, yleensä yhdessä „kiimainen“ (um Respekt auszudrücken), „blööde“ (um Verachtung auszudrücken) tai „huere“ (yleisesti kirous, kuten esim.. „Pahuksen!“). Siech bedeutete ursprünglich „Sairas“, joka on johdettu termi vammainen.

Heikkous (Lähi yläsaksan: siechtuom) viittaa tilaan kroonisen, zur Entkräftung führenden Krankheitsprozessen zu leiden. Etymologisesti sana liittyy tautiin.

Aiemmin, (11. ja 18. Jh.) hat man Dahinsiechende in Siechenhäusern (auch Kottenhäuser, Gutleutehäuser) yhteenveto, mies – joskus oikein – eine Ansteckung befürchtete.