Friends of Crypt, Tänään tulemme jälleen koulutusjärjestelmämme tehtävänsä ja näyttää seuraavat video eine einfache und schnelle Erklärung, kuin Plattentektonik todella toimii…

video Thumbnail
Plate Tectonics Explained