DH: Puto - Molotov

DH: Puto – Molotov

Que, Muy Machino? A Machino Muy? Marica nena, mas bien putino Que, Muy Machino? A Machino Muy? Marica nena, mas así putino (Puto, Puto, ...
Dame todo ➔