Kære damer, du er nødt til at være stærk nu. For en rotte, synes det at være lettere, at komme igennem dit toilet end forventet…

Video Thumbnail
See How Easily a Rat Can Wriggle Up Your Toilet | National Geographic