Uddannelse har formentlig ikke haft nogen. Jeg takker mine forældre, für das bisschen Anstand und Benehmen, at de kunne give mig…

Video Thumbnail
Glasto 2016 tent walkabout