Fandor hat uns ein schönes Video-Essay kompileret:

Film teoretiker Robin Woods skelsættende essay ”Ideologi, Kind, Auteur”går ind for en altomfattende tilgang til kritik. I essayet, Wood refuses to plant his methodological flag in any of the prevailing theoretical camps of the 1970s—the auteur theory that gained prominence thanks to the French New Wave critics at Cahiers du Cinema and Andrew Sarris; tæt analyse af filmgenrer (især den vestlige); and the Marxist turn towards decoding the ideology of Hollywood films—and encourages critics to “being alive to the opposing pulls, spændingerne, of one’s world” by attempting to understand a work of art through the interpenetration of all three theories simultaneously.

ARVE Fejl: API endpoint returnerede en 403 Fejl. Dette kan forekomme, når en Video har indlejring deaktiveret eller begrænset til bestemte domæner.