DBD: Fall Of Dominion – Helstar

første sang „Fall Of Dominion“ fra det nye album „Denne Wicked Nest“, hvor 25. April vises…

Nails
Helstar - Fall Of Dominion (2014) // AFM Records