I blot 6 Sekunder fra udpakning til færdiggørelse viser os, hvordan man bruger en Mario Culibrk Selfie stick ordentligt. Faktisk, så er en Selfie Stick en meget simpel anordning, især hvis du holder dig til de følgende instruktioner!