Da Baron, den tyske Shepherd siger: „Det var en lang dag“ han opstiller, at trøste sin herre. Og det gør det virkelig helt fantastisk!

Video Thumbnail
Baron fetches beer... With a Surprising ending!