Selv i folkeskolen, er omhyggelig, at formidle emnet uddannelsesmæssige værdi…

Pædagogisk
(via Da den syge lyriker hjerte)