YouTube Nutzerr thehumanstheband sender sin Monster på en skate tur gennem Philadelphia og lader du udfører tricks, hvor selv de virkelige fordele er misundelige…

Video Thumbnail
Monster Thrashin'