Viking, plyndring, plyndring og raps eller var det raps, plyndring og plyndring?

En dag i livet for en viking
(Via swissfondue)