Eller hvis forældrene har set for meget Sesame Street… I har endnu ikke alle…

De søskende Ernie, Bert, bøde, Elmo og Big Bird lykønsker hendes bror Leroy Grobi
(Via Lokale Round suppe)