Kørsel repræsenterer altid en vis risiko, men der er en forskel, om du er nødt til at være opmærksom på alle de andre idioter ad landevej eller koncentrere sig om selve vejen. Følgende Video bringer os de farligste veje i verden tættere…

Video Thumbnail
Top 10 Most Dangerous Roads in the World — TopTenzNet