kan lide!

Youtube bruger 66Samus er kendt for sine absurde ideer, sidste videokunstner faldt gennem hans „Fart-Metal“ kaldet Project. Nu havde han en ny idé og tog en skør Metal-sang på, hvis tekst udelukkende består af berømte film citater.

Video Thumbnail
Metal Movie Quote