Den RocketJump Filmskole opsummerer det grundlæggende i Visual Effects, viser gode og dårlige eksempler, som grænser helt lykkedes frem for alt, hvad hver hvilken kategori passer eller nogensinde falder til under VFX. Den ideelle grundlag, at være let at komme ud at hænge smartass næste filmaften kan…

Video Thumbnail
VFX Core Concepts 101