Michael Fischler kom op med idéen, Sprøjt farve i bobleplast. En egensindige slags portrætter…

Video Thumbnail
Bubble Wrap Art - Birmingham