Stupid, hvis de,, den gemmer blot, oprevet, især hvis førstehjælperen har også en tusind-ton kampesten i hånden. Dejlig kortfilm om momentum, Inerti og fornærmet FELSMANN…

Video Thumbnail
En fortælling om Momentum & Inerti